Java >> Java tutorial >  >> Java

Java Scanner close()-metode med eksempel

Scanner Class close() metode

  • close()-metoden er tilgængelig i pakken java.util.
  • close()-metoden bruges til at lukke dette scannerobjekt, når det åbnes, ellers påvirker denne metode ikke.
  • close()-metoden er en ikke-statisk metode, den er kun tilgængelig med klasseobjektet, og hvis vi forsøger at få adgang til metoden med klassenavnet, får vi en fejl.
  • close()-metoden giver ikke en undtagelse på tidspunktet for lukning af Scanner.

Syntaks:

 public void close();

Parameter(r):

  • Den accepterer ikke nogen parameter.

Returværdi:

Metodens returtype er ugyldig, den returnerer intet.

Eksempel:

// Java program to demonstrate the example 
// of void close() method of Scanner 

import java.util.*;

public class CloseScanner {
 public static void main(String[] args) {
 String str = "Hi, IncludeHelp";

 // Instantiates a Scanner object with
 // the given string str
 Scanner sc = new Scanner(str);

 System.out.println("sc.nextLine(): " + sc.nextLine());

 // By using close() method is to 
 // close the Scanner object
 sc.close();
 }
}

Output

sc.nextLine(): Hi, IncludeHelp

Java tag