Java >> Java tutorial >  >> Java

Brug af Selenium Web Driver til at hente værdien af ​​et HTML-input

Prøv element.getAttribute("value")

text egenskaben er for tekst inden for et elements tags. For input-elementer er den viste tekst ikke ombrudt af <input> tag, i stedet er det inde i value attribut.

Bemærk:Sagen har betydning. Hvis du angiver "Værdi", får du en "nul" værdi tilbage. Dette gælder i hvert fald for C#.


Du kan gøre sådan her:

webelement time=driver.findElement(By.id("input_name")).getAttribute("value");

dette vil give dig den tid, der vises på websiden.


Med selen 2,

jeg plejer at skrive det sådan :

WebElement element = driver.findElement(By.id("input_name"));
String elementval = element.getAttribute("value");

ELLER

String elementval = driver.findElement(By.id("input_name")).getAttribute("value");

Java tag