Java >> Java tutorial >  >> Java

BeanUtils copyProperties API for at ignorere null og specifik egenskab

Hvis du vil ignorere null -værdi skal du gøre det med følgende kodelinje, før du kopierer egenskaber:

BeanUtilsBean.getInstance().getConvertUtils().register(false, false, 0);

Hvis du bruger org.springframework.beans.BeanUtils du kan ignorere specifikke egenskaber ved at bruge metoden copyProperties(Object source, Object target, String... ignoreProperties) . Et eksempel,

BeanUtils.copyProperties(sourceObj, targetObj, "aProperty", "another");

Java tag