Java >> Java tutorial >  >> Tag >> Log4j

FEJL StatusLogger Log4j2 kunne ikke finde en logningsimplementering

Løste fejlmeddelelsen ved at indstille systemegenskaben for log4j2 konfigurationsfil. nedenfor er nedenstående kode.

System.setProperty("log4j.configurationFile","./path_to_the_log4j2_config_file/log4j2.xml");

Logger log = LogManager.getLogger(LogExample.class.getName());

For at komme uden om et lignende problem med Spring Boot tilføjede jeg

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-log4j2</artifactId>
</dependency>  

til min POM


Denne afhængighed hjælper med at undgå denne fejl fra lambda.

<dependency>
  <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
  <artifactId>log4j-to-slf4j</artifactId>
  <version>2.8.2</version>
</dependency>

Java tag