Java >> Java-zelfstudie >  >> Java

Hoe kan ik de Java Eclipse Abstract Syntax Tree gebruiken in een project buiten Eclipse? (dwz geen eclips-plug-in)

Hieronder staat de code die ik hiervoor heb gebruikt, gegeven een Java 1.5-bestand. Ik ben hier erg nieuw in en heb vandaag rondgekeken en dingen uitgeprobeerd om de onderstaande code werkend te krijgen.

public void processJavaFile(File file) {
  String source = FileUtils.readFileToString(file);
  Document document = new Document(source);
  ASTParser parser = ASTParser.newParser(AST.JLS3);
  parser.setSource(document.get().toCharArray());
  CompilationUnit unit = (CompilationUnit)parser.createAST(null);
  unit.recordModifications();

  // to get the imports from the file
  List<ImportDeclaration> imports = unit.imports();
  for (ImportDeclaration i : imports) {
    System.out.println(i.getName().getFullyQualifiedName());
  }

  // to create a new import
  AST ast = unit.getAST();
  ImportDeclaration id = ast.newImportDeclaration();
  String classToImport = "path.to.some.class";
  id.setName(ast.newName(classToImport.split("\\.")));
  unit.imports().add(id); // add import declaration at end

  // to save the changed file
  TextEdit edits = unit.rewrite(document, null);
  edits.apply(document);
  FileUtils.writeStringToFile(file, document.get());

  // to iterate through methods
  List<AbstractTypeDeclaration> types = unit.types();
  for (AbstractTypeDeclaration type : types) {
    if (type.getNodeType() == ASTNode.TYPE_DECLARATION) {
      // Class def found
      List<BodyDeclaration> bodies = type.bodyDeclarations();
      for (BodyDeclaration body : bodies) {
        if (body.getNodeType() == ASTNode.METHOD_DECLARATION) {
          MethodDeclaration method = (MethodDeclaration)body;
          System.out.println("name: " + method.getName().getFullyQualifiedName());
        }
      }
    }
  }
}

Dit vereist de volgende bibliotheken:

commons-io-1.4.jar
org.eclipse.jdt.core_xxxx.jar
org.eclipse.core.resources_xxxx.jar
org.eclipse.core.jobs_xxxx.jar
org.eclipse.core.runtime_xxxx.jar
org.eclipse.core.contenttype_xxxx.jar
org.eclipse.equinox.common_xxxx.jar
org.eclipse.equinox.preferences_xxxx.jar
org.eclipse.osgi_xxxx.jar
org.eclipse.text_xxxx.jar

Volgens dit oude artikel zou je AST-parser onafhankelijk van je applicatiecontext moeten kunnen aanroepen (eclipse-plug-in of niet).

ASTParser parser = ASTParser.newParser(AST.JLS2);
parser.setSource("".toCharArray());
CompilationUnit unit = (CompilationUnit) parser.createAST(null); 
unit.recordModifications();
AST ast = unit.getAST(); 


(bron:ibm.com)

Van dit bugitem:

ASTParser in 3.0 kan in een ander zelfstandig programma worden gebruikt om EclipseAST's te maken zonder Eclipse daadwerkelijk uit te voeren. Zoals de documentatie zegt:

 char[] source = ...;
 ASTParser parser = ASTParser.newParser(AST.JLS2); // handles JLS2 (J2SE 1.4)
 parser.setSource(source);
 CompilationUnit result = (CompilationUnit) parser.createAST(null);

Daarom probeert deze thread een zeer korte Java-bron te ontleden:

import org.eclipse.jdt.core.dom.*;
import org.eclipse.jface.text.Document;
import org.eclipse.text.edits.TextEdit;

public class Test{

public static void main(String[] args){
 Test t= new Test();
 t.runtest();
}

 void runtest(){
 Document doc = new Document("import java.util.List;\nclass X {}\n");
 ASTParser parser = ASTParser.newParser(AST.JLS3);
 parser.setResolveBindings(true);
 parser.setSource(doc.get().toCharArray());
 CompilationUnit cu = (CompilationUnit) parser.createAST(null);
 cu.recordModifications();
 AST ast = cu.getAST();
 ImportDeclaration id = ast.newImportDeclaration();
 id.setName(ast.newName(new String[] {"java", "util", "Set"}));
 cu.imports().add(id); // add import declaration at end
 TextEdit edits = cu.rewrite(doc, null);
 }

}

Java-tag