Java >> Java opplæring >  >> Java

JavaFX TextField CSS

Prøv dette i CSS-filen din:

.text-field {
    -fx-background-color: #a9a9a9 , white , white;
    -fx-background-insets: 0 -1 -1 -1, 0 0 0 0, 0 -1 3 -1;
}

.text-field:focused {
    -fx-background-color: #a9a9a9 , white , white;
    -fx-background-insets: 0 -1 -1 -1, 0 0 0 0, 0 -1 3 -1;
}

Det er et bibliotek for materialkomponenter kalt jfoenix, det gir i utgangspunktet javafx-komponenter en materialstil. java materialbibliotek etter å ha lagt til biblioteket, instansierer du bare en JFXTextField()


Java Tag